Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:SERVICE-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Α.Φ.Μ.:095366751
Γ.Ε.ΜΗ.:057610304000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:13ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.57300
Τηλέφωνο:2310684490